Kolej w Dębnicy Kaszubskiej

Dworzec kolejowy w Dębnicy Kaszubskiej W dniu 30. 01. 1893 r. rada powiatu zatwierdziła projekt poprowadzenia linii kolejowej do Dębnicy Kaszubskiej i zobowiązała się pokryć 1/3 kosztów budowy. Wkrótce utworzono Spółkę Akcyjną Kolei Doliny Słupi, której głównymi akcjonariuszami byli: państwo … Continue reading „Kolej w Dębnicy Kaszubskiej”

Radiostacja w Dębnicy Kaszubskiej

Zamieszczone zdjęcie przedstawia pozostałość po grupie masztów anteny radiowej. Konstrukcja ta była jedną z ciekawszych, miała za zadanie sprawdzenie rozprzestrzeniania się fal radiowych w różnych warunkach i przy różnych ustawieniach anteny. Radiostacja została oddana do użytku 1 grudnia 1938 roku. … Continue reading „Radiostacja w Dębnicy Kaszubskiej”

Niebywałe znalezisko

Zamieszczone eksponaty pochodzą z zakładu INDUSTRICWERK RATHSDAMNITZ z czasu II wojny światowej. Doskonały stan techniczny znaleziska oraz czytelność tabliczek znamionowych pozwoli niebawem wyjaśnić jaki rodzaj samolotów montowano w naszej miejscowości. Przedmioty zamieszczone na zdjęciach są własnością p. Piotra Holaka. Fot. … Continue reading „Niebywałe znalezisko”