Dębnica – Racława

Dębnica Racława
Na fotografii widoczny jest sztandar Polskiej Partii Socjalistycznej i napis Dębnica – Racława. Jak podaje monografia pt. „Zarys Dziejów Dębnicy Kaszubskiej” nasza miejscowość po wojnie tak się nazywała, dopiero później zmieniono nazwę na Dębnica Kaszubska. To zdjęcie jest dowodem na poparcie tych informacji. Do organizowania działalności PPS w naszej wsi przystąpiono w grudniu 1945 roku. Głównym organizatorem koła PPS w Dębnicy Kaszubskiej był Jan Niedymowski. W kwietniu 1947 roku koło to liczyło 17 członków, a w styczniu 1948 roku 45 członków.

Głazy Narzutowe

Głaz Narzutowy
Mało znanymi atrakcjami przyrody nieożywionej na obszarze gminy Dębnica Kaszubska są potężne głazy narzutowe – eratyki. Są to duże fragmenty skał przyniesione na nasze tereny przez lądolód. Występowanie tutaj głazów narzutowych nie jest czymś niezwykłym. Jest ich wokół niezliczona ilość.
. .

Przejdź do artykułu

Swołowo

Obraz 008000001
Swołowo to mieszkanka współczesności i przeszłości. We wsi, która do dziś zachowała średniowieczny układ urbanistyczny, funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych w Polsce muzealnych skansenów.

Przejdź do artykułu

Pałac w Karżniczce

Obraz 11260243000001
Pałac został zbudowany w XVIII wieku na wyspie w rozlewisku rzeki Charstnicy, otoczony fosą. Uważany był za jeden z najpiękniejszych pałaców na Pomorzu Środkowym. Należał on do niemieckiej rodziny szlacheckiej von Puttkamer, która posiadała swoje dobra ziemskie na terenach ziemi słupskiej i miasteckiej. Ich herb rybo-gryf, widniał nad głównym wejściem do pałacu.
. .

Przejdź do artykułu