Wiekowa suwmiarka

Suwmiarka jest jednym z podstawowych warsztatowych przyrządów pomiarowych służącym do pomiaru wytwarzanych elementów. Ten eksponat to rzadko spotykany rodzaj suwmiarki ze szczękami pomiarowymi do pomiaru podtoczeń w przemyśle metalowym. Dokładność skali wskazuje, że służył on raczej do określenia wymiarów zgrubnych. … Continue reading „Wiekowa suwmiarka”

Niebywałe znalezisko

Zamieszczone eksponaty pochodzą z zakładu INDUSTRICWERK RATHSDAMNITZ z czasu II wojny światowej. Doskonały stan techniczny znaleziska oraz czytelność tabliczek znamionowych pozwoli niebawem wyjaśnić jaki rodzaj samolotów montowano w naszej miejscowości. Przedmioty zamieszczone na zdjęciach są własnością p. Piotra Holaka. Fot. … Continue reading „Niebywałe znalezisko”