Bunkier

Obraz 027
W lesie przy ulicy Leśnej znajduje się bunkier z czasów II wojny światowej. Kierując się nasypem kolejowym w stronę Słupska po prawej stronie można z łatwością zauważyć niewielkie betonowe wzniesienie. Bunkier w środku zasypany jest ziemią, przez otwór wejściowy niewiele widać.

Przejdź do artykułu

Wiekowa suwmiarka

Eksponat
Suwmiarka jest jednym z podstawowych warsztatowych przyrządów pomiarowych służącym do pomiaru wytwarzanych elementów. Ten eksponat to rzadko spotykany rodzaj suwmiarki ze szczękami pomiarowymi do pomiaru podtoczeń w przemyśle metalowym. Dokładność skali wskazuje, że służył on raczej do określenia wymiarów zgrubnych.

Niebywałe znalezisko

nowy nnnnnn0001
Zamieszczone eksponaty pochodzą z zakładu INDUSTRICWERK RATHSDAMNITZ z czasu II wojny światowej. Doskonały stan techniczny znaleziska oraz czytelność tabliczek znamionowych pozwoli niebawem wyjaśnić jaki rodzaj samolotów montowano w naszej miejscowości. Przedmioty zamieszczone na zdjęciach są własnością p. Piotra Holaka.

Przejdź do artykułu