Cmentarz w Dębnicy Kaszubskiej (Rathsdamnitz)

W Dębnicy Kaszubskiej założono dwa cmentarze. Jeden znajdował się wokół kościoła, w centrum wsi (nie ma pozostałości po grobach). Drugi zlokalizowano w północnej części miejscowości, przy drodze głównej. Zachował on ciągłość swojej funkcji, służy nadal jako miejsce pochówku dla obecnych … Continue reading „Cmentarz w Dębnicy Kaszubskiej (Rathsdamnitz)”

Cmentarz w Dobieszewku (Klein Dűbsow)

Cmentarz w Dobieszewku został założony 600 metrów na południe od wsi, po lewej stronie drogi do Dobieszewa. Do nekropoli wiodła droga obsadzona drzewami iglastymi, najprawdopodobniej świerkami. Obecnie na stary cmentarz wskazuje zachowany starodrzew. Zachowały się nieliczne fragmenty kamieni nagrobnych. Źródło: … Continue reading „Cmentarz w Dobieszewku (Klein Dűbsow)”

Cmentarz w Gogolewie (Alt Jugelow)

Dawny cmentarz ewangelicki znajduję się na północny-wschód od wsi, na skraju lasu. Zachowały się tutaj jego wyraźne granice, wytyczone przez drzewa świerkowe. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony północnej. Cmentarz podzielony został aleją brzozową na dwie kwatery, przy … Continue reading „Cmentarz w Gogolewie (Alt Jugelow)”