Cmentarz w Dobieszewku (Klein Dubsow)

Typ 301000001
Cmentarz w Dobieszewku został założony 600 metrów na południe od wsi, po lewej stronie drogi do Dobieszewa. Do nekropoli wiodła droga obsadzona drzewami iglastymi, najprawdopodobniej świerkami. Obecnie na stary cmentarz wskazuje zachowany starodrzew. Zachowały się nieliczne fragmenty kamieni nagrobnych.

Źródło: K. Mazurkiewicz-Palacz, Dawne cmentarze w powiecie słupskim

Przejdź do artykułu

Cmentarz w Gogolewie (Alt Jugelow)

Typ 256000001
Dawny cmentarz ewangelicki znajduję się na północny-wschód od wsi, na skraju lasu. Zachowały się tutaj jego wyraźne granice, wytyczone przez drzewa świerkowe. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony północnej. Cmentarz podzielony został aleją brzozową na dwie kwatery,
. .

Przejdź do artykułu

Cmentarz w Dobrej (Daber)

Typ 102000001
Cmentarz przedwojennych mieszkańców wsi znajduje się na południe od miejscowości, między leśnym traktem prowadzącym z Dobrej do Gogolewka, a dawną drogą prowadząca do wejścia na teren cmentarza od strony zachodniej. Miejsce pochówkowe jest wytyczone za pomocą niskiego murka z kamieni polnych od strony północnej, wschodniej i częściowo od południa.
. .

Przejdź do artykułu