Brama przed cmentarzem północnym w Krzyni.

26 kwietnia po południu grupa ochotników z Dębnicy Kaszubskiej rozpoczęła prace mocowania słupów w betonie na dolnym cmentarzu w Krzyni. Do pracy przybyły osoby, które zadeklarowały udział: Ireneusz Ziółkowski, Piotr Nowicki i Jarosław Kowalczyk Dalsze montowanie elementów drewnianych zaplanowano 29 … Continue reading „Brama przed cmentarzem północnym w Krzyni.”

Cmentarz w Dębnicy Kaszubskiej (Rathsdamnitz)

W Dębnicy Kaszubskiej założono dwa cmentarze. Jeden znajdował się wokół kościoła, w centrum wsi (nie ma pozostałości po grobach). Drugi zlokalizowano w północnej części miejscowości, przy drodze głównej. Zachował on ciągłość swojej funkcji, służy nadal jako miejsce pochówku dla obecnych … Continue reading „Cmentarz w Dębnicy Kaszubskiej (Rathsdamnitz)”

Cmentarz w Dobieszewku (Klein Dűbsow)

Cmentarz w Dobieszewku został założony 600 metrów na południe od wsi, po lewej stronie drogi do Dobieszewa. Do nekropoli wiodła droga obsadzona drzewami iglastymi, najprawdopodobniej świerkami. Obecnie na stary cmentarz wskazuje zachowany starodrzew. Zachowały się nieliczne fragmenty kamieni nagrobnych. Źródło: … Continue reading „Cmentarz w Dobieszewku (Klein Dűbsow)”