Cmentarze w Łabiszewie (Labüssow)

W miejscowości znajdują się trzy cmentarze ewangelickie, z których jeden jest miejscem spoczynku dawnych właścicieli majątku w Łabiszewie. Wejście na teren tego cmentarza znajduje się od strony północno-zachodniej. Teren pochówku otoczony jest nieregularnym murem, wykonanym z głazów granitowych. Jest on zakończony betonową wylewką, z niewielkim spadkiem w obie strony. Jego wysokość jest również nieregularna. W niższych odcinkach muru znajdowało się zdobione metalowe ogrodzenie, które nie przetrwało do dnia dzisiejszego. Na południowo-wschodnim skraju cmentarza znajduje się 6 metrowy krzyż, wykonany z granitu. W części północno-wschodniej zachował się granitowy nagrobek z mogiły Marty von Zakrzewski z domu Tidemann. W środkowej części nekropoli znajdują się fragmenty granitowych obrysów i zapadlisko, w którym widać grobowiec z czerwonej cegły. Drugi cmentarz znajduje się na terenie leśnym, 300 metrów od rodowego. Nie zachowały się wyraźne granice miejsca pochówku. Znajduje się tu tylko kilka betonowych fragmentów z nagrobków i jeden fragment obrysu mogiły w kształcie otwartej trumny oraz żeliwny krzyż powieszony na drzewie. Są to jedyne ślady świadczące o pochówkach w tym miejscu. Trzeci cmentarz znajduje po prawe stronie nieutwardzonej drogi do Dobieszewa za Kolonią Łabiszewo. Od strony zachodniej i południowej zachowały się jego wyraźne granice, wytyczone przez drzewa świerkowe. Cmentarz jest gęsto zarośnięty samosiejkami. Pozostało na nim jedynie kilka fragmentów betonowych nagrobków, granitowe podstawy pod żeliwne krzyże oraz fragmenty tablic inskrypcyjnych.
Źródło: www.cmentarze_slupsk.republika.pl

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *