Cmentarz w Troszkach (Petersberg)

Cmentarz został założony na zachód od ostatnich zabudowań, po prawej stronie drogi do miejscowości. Miejsce pochówku dawnych mieszkańców położone jest na terenie w kształcie zbliżonym do kwadratu. Założenie to ogrodzono niewysokim wałem ziemnym. Obecnie teren ten jest zaniedbany, zarośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Zachowały się na nim pozostałości pierwotnego zagospodarowania cmentarza, a także mogiły pierwszych powojennych mieszkańców wsi.
Źródło: K. Mazurkiewicz-Palacz, Dawne cmentarze w powiecie słupskim

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *