Cmentarz w Żarkowie (Sorkow)

Cmentarz w Żarkowie jest nieduży założony na planie kwadratu. Został umiejscowiony na południowym wschodnie od miejscowości, na skraju lasu. Wśród zachowanych na nim fragmentów nagrobków znalazły się te wskazujące na pochówki z końca dziewiętnastego wieku. Oznacza to, że chociaż na mapie z 1890 roku cmentarz nie został zaznaczony, to w praktyce już funkcjonował. Znajdują się tutaj też kamienne stele z końca XIX wieku. Ta forma pomnika nagrobnego jest obecnie rzadko spotykana.
Źródło: K. Mazurkiewicz-Palacz, Dawne cmentarze w powiecie słupskim

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *