Cmentarz w Żarkowie (Sorkow)

Typ 280000001
Cmentarz w Żarkowie jest nieduży założony na planie kwadratu. Został umiejscowiony na południowym wschodnie od miejscowości, na skraju lasu. Wśród zachowanych na nim fragmentów nagrobków znalazły się te wskazujące na pochówki z końca dziewiętnastego wieku.
. .

Przejdź do artykułu

Cmentarz w Dobieszewie (Dubsow)

Typ 035000001
Najstarszy cmentarz w Dobieszewie znajdował się wokół dawnego kościoła ewangelickiego. Nie zachował się do dnia dzisiejszego. Nowy cmentarz powstał w XIX w., na południe od wsi. Do obecnych czasów zachowało się niewiele elementów nagrobnych. Jest wśród nich granitowy nagrobek na mogile Kurta Tomma, który jako jedyny stoi na pierwotnym miejscu.
. .

Przejdź do artykułu