Cmentarz w Gogolewie (Alt Jugelow)

Dawny cmentarz ewangelicki znajduję się na północny-wschód od wsi, na skraju lasu. Zachowały się tutaj jego wyraźne granice, wytyczone przez drzewa świerkowe. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony północnej. Cmentarz podzielony został aleją brzozową na dwie kwatery, przy … Continue reading „Cmentarz w Gogolewie (Alt Jugelow)”

Cmentarz w Podolu Małym (Klein Podel)

W Podolu Małym zachowały się dwa cmentarze ewangelickie. Pierwszy cmentarz niemieckich mieszkańców znajduje się ok. 300 m na wschód od zabudowań. Położony na wzniesieniu terenu, około 150 m na lewo od drogi do miejscowości Dobra. Zachował się ostatni odcinek drogi … Continue reading „Cmentarz w Podolu Małym (Klein Podel)”