Cmentarz w Podolu Małym (Klein Podel)

Typ 052000001
W Podolu Małym zachowały się dwa cmentarze ewangelickie. Pierwszy cmentarz niemieckich mieszkańców znajduje się ok. 300 m na wschód od zabudowań. Położony na wzniesieniu terenu, około 150 m na lewo od drogi do miejscowości Dobra.
. .

Przejdź do artykułu

Cmentarz w Żarkowie (Sorkow)

Typ 280000001
Cmentarz w Żarkowie jest nieduży założony na planie kwadratu. Został umiejscowiony na południowym wschodnie od miejscowości, na skraju lasu. Wśród zachowanych na nim fragmentów nagrobków znalazły się te wskazujące na pochówki z końca dziewiętnastego wieku.
. .

Przejdź do artykułu

Cmentarz w Dobieszewie (Dubsow)

Typ 035000001
Najstarszy cmentarz w Dobieszewie znajdował się wokół dawnego kościoła ewangelickiego. Nie zachował się do dnia dzisiejszego. Nowy cmentarz powstał w XIX w., na południe od wsi. Do obecnych czasów zachowało się niewiele elementów nagrobnych. Jest wśród nich granitowy nagrobek na mogile Kurta Tomma, który jako jedyny stoi na pierwotnym miejscu.
. .

Przejdź do artykułu

Cmentarz w Gogolewku (Neu Jugelow)

Typ 155000001
Mieszkańców Gogolewka chowano na dwóch cmentarzach, leżących w pobliżu wsi. Pierwszy z nich znajduje się na południowym skraju miejscowości, po prawej stronie drogi do Maleńca. Od zachodniej strony cmentarza prowadziła tutaj droga nieutwardzona.
. .

Przejdź do artykułu