Lapidarium Krzynia

W dniu 14.04.2019 r. odbył się I etap prac porządkowych na dawnych cmentarzach ewangelickich znajdujących się w miejscowości Krzynia. Organizatorką akcji jest Małgorzata Hanc ze Sławna i Jarosław Dąbrowski ze Słupska zajmujący się tymi zagadnieniami od dawna, przy moim wsparciu Przed podjęciem prac w terenie Pani Małgorzata dzięki swoim aktywnym działaniom pozyskała przychylność i zgodę na podjęcie planowanych prac z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku z Delegaturą w Słupsku oraz Nadleśnictwa Dwór Leśny. Pierwsze spotkanie przybrało charakter organizacyjny. Wykonano część prac porządkowych, sporządzono wstępną dokumentację poprzez oznaczenie wielkości i położenie terenów pochówkowych na terenie wsi oraz omówiono dalsze działania poprzedzające II etap prac. 8 maja 2019 roku ponownie przystąpiono do akcji porządkowania cmentarzy ewangelickich w miejscowości Krzynia. Przyjechało około 30 osób, w tym m.in. Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Gryf i pracownicy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi Przyłączyli się również uczniowie z naszej szkoły ( Aleksander, Bartosz i Patryk z klasy VIII b), wzięli czynny udział w pracach. Była to dla nich doskonała lekcja historii w terenie. W trakcie porządkowania na terenie cmentarzy znaleziono żeliwne części nagrobków oraz ogrodzeń, a także krzyże z imionami i nazwiskami osób tam pochowanych. Wszystkie znaleziska po oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu przed dalszą korozją, ponownie będą umieszczone na terenie pierwotnego miejsca pochówku.
Po zakończonych pracach udano się do siedziby Partnerstwa Dorzecza Słupi, która udostępniła miejsce na poczęstunek. Obecny na miejscu sołtys Dębnicy Kaszubskiej Ireneusz Ziółkowski, wspólnie z Radą Sołecką, zapewnili ciepły posiłek oraz gorące napoje dla uczestników akcji porządkowania cmentarzy. Dzięki pomocy pracowników Parku Krajobrazowego powstało lapidarium i tablice pamiątkowe a Nadleśnictwa postawiona została brama z krzyżem oraz drewniany płot ogrodzeniowy. W ostatnim etapie uczestniczyli sami organizatorzy dokonując ostatnich prac. W sobotę, 27 lipca odbyło się uroczyste odsłonięcie lapidarium dawnych mieszkańców tej miejscowości. Została odprawiona modlitwa za zmarłych oraz poświęcenie obu miejsc spoczynku. Modlitwy odprawili proboszczowie: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku i Parafii Rzymskokatolickiej Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej i Parafii Rzymskokatolickiej Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobieszewie. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele mniejszości niemieckiej ze Słupska, zaproszeni goście i okoliczni mieszkańcy. We wrześniu planujemy dalsze prace na dolnym cmentarzu.

« z 2 »

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *