Elektrownia wodna „Strzegomino” w Konradowie

Obraz 046000001
Elektrownia wybudowana została w latach 1925 – 1926. W 1945 roku wycofujący się Niemcy wysadzili dwa mosty i zablokowali kanał. Ponowne uruchomienie elektrowni nastąpoło w 1948 roku. W wyniku przegrodzenia rzeki Słupi zaporą ziemną powstało jezioro zaporowe – jezioro Konradowskie.
. .

Przejdź do artykułu

Elektrownia wodna w Krzyni

Typ 6001247000001
Elektrownia wybudowana została w latach 1925-1926. Spiętrzenia wód rzeki Słupi osiągnięto poprzez budowę zapory ziemnej w wyniku czego, powstało jezioro zaporowe-jezioro Krzynia. Woda z jeziora kanałem o długości 150 metrów kierowana jest do elektrowni wykorzystującej 7 metrowy spadek wody.
. .

Przejdź do artykułu

Elektrownia wodna w Gałąźni Małej

elektrownia000001
Gałąźnia Mała – największa z czterech wybudowanych na rzece Słupi. Powstała w latach 1912-1914. Z jej budową związane są zmiany biegu rzek oraz wiele budowli hydrotechnicznych. Pierwotnie Słupia płynęła szerokim łukiem omijając jezioro Głębokie. Po wybudowaniu Zapory Bytowej, wody tej rzeki wraz z wodami Słupi kanałem skierowano do jeziora,
. .

Przejdź do artykułu

Elektrownia wodna w Skarszewie Dolnym

Obraz 515
Elektrownia wybudowana została w 1922 roku na rzece Skotawie, największym, prawostronnym dopływie Słupi. dzięki budowie wieloprzęsłowego, betonowego jazzu z drewnianymi zasuwami część wód skierowano do budynku elektrowni,
. .

Przejdź do artykułu