Krzywań (Kriwan)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w źródłach historycznych już w 1396 roku. Od XIV do początków XVIII wieku należała do rodziny von Vormann. W 1752 roku majątek kupił starosta Joachim Ruediger von Massow, który w 1765 roku odstąpił go Kasparowi Freyschmidt. Ten z kolei sprzedał dobra Helenie Juliannie du Faye. W 1784 roku wieś nabył Gustaw von Gotteberg. Od 1842 do 1945 roku dobra znajdowały się we władaniu rodziny von Althen. Przedostatni właściciel majątku, o powierzchni 1210 ha Otto von Althen zmarł w 1928 r. Jego syn Gerhard von Althen, który został aresztowany w marcu 1945 r. w miejscowości Barkocin i od tamtej pory ślad po nim zaginął. Inna wersja dotycząca jego śmierci mówi, iż został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich w altance znajdującej się w parku dworskim swojej posiadłości. Według mieszkańców tej miejscowości, do dzisiaj zachowały się ślady po kulach, znajdujące się na ścianach altany. Przed wojną działała tutaj jednostopniowa szkoła powszechna, z jednym nauczycielem. Mieszkańcy byli w większości wyznania ewangelickiego i w XVIII wieku należeli do parafii kościoła św. Piotra w Słupsku. Później wieś przeszła do parafii w Dębnica Kaszubskiej. Tylko sześciu jej mieszkańców deklarowało wyznanie katolickie (1925 r.).O dawnej świetności wsi świadczy okazały, zachowany neorenesansowy pałac z II połowy XIX wieku otoczony parkiem założonym w stylu angielskim w końcu XVIII wieku. Obecnie pałac jest opuszczony. We wsi zachowały się dwa cmentarze ewangelickie. Pierwsi osadnicy przybyli do wsi w październiku 1945 r. m. in. z dawnego województwa warszawskiego. Większość jej mieszkańców była zatrudniona w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, którego dyrekcja mieściła się w miejscowym pałacu. W pałacu znajdowała się stołówka, pralnia, przedszkole i biura. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, PGR zaprzestał swoją działalność. Mieszkańcy zwolnieni z pracy musieli znaleźć inne zatrudnienie. W 2013 roku zaczęto budowę fabryki konserw rybnych, obiekt widoczny na zdjęciach.
Źródło: „Ziemia Słupska – dzieje i kultura”; Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *