Grabin (Neufeld)

Typ 009000001
Grabin leży w granicach sołectwa Dębnica Kaszubska, położony nieopodal drogi krajowej nr 210 . Ludność miejscowości stanowią osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Wieś zamieszkana jest przez 111 mieszkańców.
. .

Przejdź do artykułu

Łabiszewo (Labüssow)

Kartki pocztowe
Wieś sołecka w gminie Dębnica Kaszubska, licząca 275 mieszkańców. Przed wojną mieszkało tutaj 221 osób, w 47 gospodarstwach domowych (dane z 17 maja 1939 r.). Wieś była lennem Puttkamerów i Zitzewitzów. W 1773 r. Łabiszewo przeszło w ręce Kaspara Heinricha von Zitzewitz.
. .

Przejdź do artykułu

Dobieszewo (Dübsow)

Kartki (1)
Wieś sołecka zamieszkała przez 165 mieszkańców, położona w gminie Dębnica Kaszubska. Wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1294 roku. W tym czasie dobra należały do dobieszewskiej gałęzi rodu von Zitzewitz. Od 1635 roku przez kolejne blisko trzysta lat, właścicielem majątku była rodzina Paula von Gottberga.
. .

Przejdź do artykułu