Fauna w obiektywie

Obraz 11261062000001_1
Na terenie naszej gminy występuje duża różnorodność i bogactwo ptaków, owadów i aż 41 gatunków ssaków. Jeziora, strumienie i liczne rzeki stanowią dogodne środowisko życia dla wielu gatunków ryb. Wśród podmokłych terenów znakomite warunki do rozwoju znalazło wiele gatunków płazów. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” można spotkać 4 gatunki gadów objętych ścisłą ochroną.
. .

Przejdź do artykułu

Staw Łysomicki

Obraz 003
W lesie w okolicy wsi Łysomice znajduje się śródleśne jeziorko będące zdziczałym dawnym stawem hodowlanym. Towarzyszące wodzie rośliny i zwierzęta wzbogacają florę i faunę lasu. Występują tu rośliny wodne miejsc podmokłych, z wody korzystają kaczki i łabędzie.
. .

Przejdź do artykułu

Meandry Skotawy

Typ-012000001
Skotawa jest najdłuższm dopływem Słupi. Wypływa z jeziorka bez nazwy położonego w rejonie wsi Lipieniec, a następnie przepływa przez dwa jeziora Skotawskie.W większości ponad 40-kilometrowa Skotawa przepływa przez gminę Dębnica Kaszubska. Na całej długości płynie po piaszczystym, żwirowym lub kamienistym dnie.
. .

Przejdź do artykułu