Pomniki przyrody

obraz-794
Zgodne z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
. .

Przejdź do artykułu