Maria i Franciszek Matyszewscy

Państwo Maria i Franciszek Matyszewscy do Skarszewa Górnego przeprowadzili się w marcu 1961 roku. Pierwszy lokal mieszkalny zajmowali w budynku wybudowanym w latach przedwojennych bez żadnych wygód. W 1970 roku otrzymali przydział na nowe dwupokojowe mieszkanie w bloku. Wyposażone w łazienkę, ubikację z dostępem do piwnicy, z przydziałem budynku gospodarczego i 5 – cio arowej działki na warzywa. Wychowali pięcioro dzieci. Pani Maria po odchowaniu dzieci pracowała jako pomoc w przedszkolu, a później na fermie tuczu. Oprócz pracy w Zakładzie Rolnym sami uprawiali ziemię i hodowali różnego rodzaju zwierzęta (kury, kaczki, nutrie, króliki i świnie). Oboje dobrze wspominają czasy działalności Zakładu Rolnego. W szczególności lata siedemdziesiąte oceniają jako lata rozkwitu miejscowości. Wybudowano świetlicę wraz z częścią na klub wiejski. Bardzo ciepło wspominają okres, kiedy klub prowadziła najpierw Irena Stuligrosz a później pani Władysława Beck. Dzieci miały teatrzyk, był zespół tańca, odbywały się różnego rodzaju zajęcia plastyczne. Kobiety uczestniczyły w różnego rodzaju kursach: gotowania, kroju i szycia itp. Do świetlicy przejeżdżało kino objazdowe z Dębnicy Kaszubskiej – operatorem był Piotr Hływa. Młodzież, co drugą sobotę mogła uczestniczyć w dyskotece, która ze sprzętem nowoczesnym na tamte czasu przyjeżdżała z pobliskiego Kusowa. Była to jedna z bardziej znanych dyskotek w okolicy. Przy muzyce bawiła się nie tylko młodzież Skarszewa, ale z Dębnicy Kaszubskiej, Lubunia, Grabina, Kusowa. Działalność świetlicy była szczególnie przydatna w okresie letnim, kiedy rodzice byli zajęci pracami polowymi, a dzieci były pod opieką „Pani z Klubu”. Zakład Rolny swoich pracowników wysyłał na różnego rodzaju wycieczki, a dzieci na kolonie. Działalność Zakładu Rolnego to: hodowla kur, cielaków, opasów oraz bydła mlecznego. Większość cielaków była wysyłana na eksport do Włoch. Za znakomite efekty w hodowli Franciszek Matyszewski w 1972 roku otrzymał odznakę od Ministra Rolnictwa „Zasłużony pracownik rolnictwa”.
Źródło: Danuta Matyszewska

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *