Kościół w Dębnicy Kaszubskiej

Budowę kościoła rozpoczęto prawdopodobnie w 1584 roku. Była to prosta budowla jednonawowa z wieżą od zachodu. Autorzy obiektu nie są znani. W 1604 roku prawdopodobnie ukończono budowę, przemawia za tym data umieszczona na chorągiewce na dachu budynku. Kościół został zbudowany na fundamencie z polnych kamieni i cegły. Ściany budowli otynkowano a stropy wykonano z drewna. W latach 1781-86 kościół rozbudowano dobudowując wschodnią część o konstrukcji szachulcowej obejmującą transept i prezbiterium. Na wieży założono nowy, barokowy hełm. Od tej pory kościół nie zmienił wyglądu. Obiekt posiada cechy renesansowe, do których należą m. in. boniowanie naroży wieży, użycie tynków, zastosowanie łuku odcinkowego w otworach, zredukowanie przypór do rodzaju plastycznych pilastrów. Występują także cechy zachowawcze, jak użycie schodkowego gzymsu wieńczącego. W latach 1960-61 – przeprowadzono prace remontowe. Następnie w 1977 roku częściowo wymieniono dachówki. Do prezbiterium od strony północnej dobudowana została zakrystia. W latach 90-tych XX wieku dokonano kolejnej przebudowy kościoła rozbudowując wschodnią część. W latach 2011-2013 dokonano gruntownego remontu kościoła: odtworzono mury prezbiterium, rozebrano i odrestaurowano mury w nawie głównej, odnowiono elewację wieży kościelnej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano nowe nagłośnienie.
Źródło: www.powiatslupsk
Źródło: Powiat Słupski na starych pocztówkach

« z 2 »

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *