Kościół w Dobieszewie

Jednym z cenniejszych obiektów w Dobieszewie jest zabytkowy XVII-wieczny kościół – dawniej protestancki, obecnie katolicki pod wezwaniem Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwsze wzmianki o kościele, który strawił pożar w 1715 roku, sięgają roku 1385. Obecny kościół pochodzi z 1779 roku, o czym świadczy data na chorągiewce dachowej. Kościół posiada konstrukcję szkieletową wypełnioną cegłą. Wieża w części parterowej jest murowana, wyżej ma konstrukcję drewnianą szalowaną deskami. Trójspadowy dach kościoła pokryty jest gontem. Kościół zbudowany został na planie prostokąta, jednonawowy z emporą muzyczną od północnego – zachodu. Nawa kościelna od południowego – wschodu zamknięta jest trójbokiem. Na szczególną uwagę z zabytkowego wyposażenia zasługuje ołtarz i ambona z I połowy XVIII wieku, prospekt organowy datowany na XIX wiek oraz dzwon z 1851 roku. Kościół położony w centrum wsi na skarpie wzmocnionej kamiennym murem. Cmentarz przykościelny ogrodzony płotem z drewnianych sztachet. Na teren kościoła prowadzi od zachodu murowana brama nakryta dachem pulpitowym, pierwotnie nieotynkowana. Od północnego-zachodu znajduje się kwadratowa wieża z wejściem do świątyni. Przy prezbiterium od północy i wschodu znajduje się wieloboczna zakrystia z wejściem od wschodu. Część prezbiterialna od nawy oddzielona jest krótkimi ściankami. W narożniku nawy są schody prowadzące na emporę.
Źródło: www.powiatslupsk

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *