Pałac w Motarzynie

Pałac posiada wiele cech klasycystycznych zarówno w planie, jak zaakcentowanie osi, wyeksponowanie elewacji frontowej – portyk, tympanon, wieżyczki flankujące, rytmiczny podział pionowy ścian przy pomocy pilastrów, szeroki gzyms dzielący także w detalu – tympanony nadokienne, stolarka. Założenie na planie dużego … Przejdź do artykułu „Pałac w Motarzynie”

Pałac w Niepoględziu

Pałac wybudowany został po 1864 roku, osadzony na kamiennych fundamentach pierwotnego dworku myśliwskiego z końca XIV wieku, z typowym dla dworu układem wewnętrznej, centralnej sieni z klatką schodową, otwartym głównym wejściem na elipsowaty dziedziniec, z którego prowadziła brukowana droga wjazdowa … Przejdź do artykułu „Pałac w Niepoględziu”