Pałac w Motarzynie

Pałac posiada wiele cech klasycystycznych zarówno w planie, jak zaakcentowanie osi, wyeksponowanie elewacji frontowej – portyk, tympanon, wieżyczki flankujące, rytmiczny podział pionowy ścian przy pomocy pilastrów, szeroki gzyms dzielący także w detalu – tympanony nadokienne, stolarka. Założenie na planie dużego prostokąta, od wschodu flankowane przez dwie wieżyczki na rzucie ośmioboku, na osi wysunięty portyk. Ściana południowa posiada 5-boczny ryzalit w części wschodniej, dalej schody dwubiegowe prowadzące z loggii do ogrodu. Ściana zachodnia prosta o podziale wyznaczonym przez pilastry. Ściana północna posiada od zachodu ryzalit, od wschodu schodkowo załamane lico. Klatka schodowa na osi trójbiegowa. Układ wnętrz nieoryginalny, częściowo zachowany.Pałac dwukondygnacyjny na wysokim fundamencie (po stronie wschodniej niższy za względu na pochyłość terenu). Elewacja frontowa posiada wysunięty portyk sięgający I kondygnacji, z czterema kolumienkami z wejściem na osi. Nad portykiem ryzalit środkowy z trzema oknami oddzielonymi pilastrami, wyżej fryz dzielący, nad nim na osiach okien trzy płyciny oddzielone smukłymi pilastrami, całość wieńczy prosty, o wystających gzymsach tympanon. Po bokach ryzalitu okna symetrycznie rozmieszczone w dwóch kondygnacjach po dwa, niższe większe zwieńczone gzymsem, wyższe zamknięte małymi tympanonami. Nad górną kondygnacją wysoki fryz o motywach płycin i owali. Boczne wieżyczki trójkondygnacyjne, posiadają na 2 bokach okna, kryte dachem namiotowym. Elewacja południowa bogato ukształtowana z 5-bocznym ryzalitem, loggią w dole oszkloną, wyżej otwartą. Zróżnicowany rytm okien – od strony zachodniej zamknięte łukiem pełnym. Loggia posiada duże otwory okienne oddzielone kolumienkami. W ryzalicie analogicznie jak w frontowej ścianie. Elewacja zachodnia podzielona pilastrami na 7 pól, niższe okna zamknięte półkoliście. Elewacja północna – ryzalit flankowany przez zdwojone pilastry, duże otwory okienne.
Żródło:http://www.polskiezabytki.pl/
Źródło: Powiat Słupski na starych pocztówkach

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *