Pałac w Starnicach

Pałac wybudowany został w końcu XVIII wieku przez rodzinę von Gottberg, którzy byli właścicielami wsi od 1753 roku. Usytuowany na południowo-zachodnim krańcu wsi, w pobliżu zabudowań gospodarczych, wokół nikłe ślady po dawnym parku i niewielki staw. Budynek jest dwukondygnacyjny. Wybudowano go w stylu klasycystycznym. Zachowane zostały charakterystyczne dla tego stylu elementy: portyk, ryzalit, pilastry, tympanon. Na ścianie frontowej znajduje się osłona głównego wejścia (portyk), część fasady wysunięta została do przodu (ryzalit), występują płaskie filary przyścienne(pilastry). Całość zwieńczona jest tympanonem z plastycznym wizerunkiem herbu rodziny von Gottberg. W połowie XIX wieku dobudowano oficynę. Przebudowany w XX wieku. Po wojnie w pałacu mieściły się biura PGR.W 1975 roku odnowiono elewację. Część przypałacowa parku o powierzchni 3,5 ha, bardzo obecnie zniszczona, pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku, a część leśna z drugiej połowy XIX wieku. Po przeciwległych stronach pałacu rosną 2 lipy drobnolistne. Zaś po prawej stronie znajduje się szpaler 6 świerków pospolitych. Od strony elewacji ogrodowej znajduje się aleja licząca 18 lip drobnolistnych, z których największe okazy mają obwody pni: 345 cm, 355 cm, 410 cm. Po lewej stronie alei znajduje się staw o powierzchni około 20 arów. Aleja lipowa prowadzi do części leśnej parku, w której dominują świerki pospolite z domieszką dębu szypułkowego, klonu pospolitego i brzozy brodawkowatej. Spotyka się tu również nielicznie wiązy pospolite, graby pospolite oraz klony jawory. Od strony zabudowań gospodarczych w kierunku pół uprawnych znajduje się szpaler 9 lip drobnolistnych. Obecnie właścicielem parku jest Agencja Nieruchomości Rolnych, a w pałacu mieszczą się prywatne mieszkania.
Źródło: www.powiatslupsk
Źródło: Powiat Słupski na starych pocztówkach

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *