Szkoła w Dębnicy Kaszubskiej

Nie ma dokładnych danych o czasie założenia szkoły w Dębnicy Kaszubskiej. Królewska izba wojenna w 1749 roku złożyła do magistratu w Słupsku wniosek o wybudowanie szkoły. Prawdopodobnie budowa została zakończona wiosną 1750 roku. W 1820 roku wybudowano nowy budynek szkolny z dwiema salami. Trzecią salę lekcyjną dobudowano w 1872 roku. W 1880 roku wybudowano nowy budynek mieszkalny dla nauczycieli, ponieważ stary dom wymagał gruntowego remontu. Zaczęła stale wzrastać liczba uczniów. W 1884 roku do szkoły uczęszczało 249 uczniów. Nastąpiła potrzeba wybudowania większej szkoły, która pomieściłaby wszystkie dzieci. 1 kwietnia 1913 roku wprowadzono się do nowego budynku z 12 salami lekcyjnymi. W 1832 roku w szkole pracowało 8 nauczycieli: dyrektor Zielow, zastępca dyrektora Walter Albrecht, nauczycielami byli: Gustav Baronowski, Otto Behling, Friedrich Damaschke, Artur Kollin, Ernest Eldor Mahnke, Max Schulz oraz nauczyciel zawodu Heinrich Wallat. Był rok 1945, gdy rozpoczynała się nauka w tej szkole, cichły wystrzały armatnich kul. Naród po zakończeniu II wojny światowej z wielkim entuzjazmem przystąpił do odbudowy swojego kraju. Do Dębnicy Kaszubskiej zaczęli przybywać osadnicy polscy. W miarę ich napływu zaistniała potrzeba utworzenia polskiej szkoły. Pierwszą szkołę na terenie gminy zorganizowano w Dębnicy Kaszubskiej, a pierwszym jej kierownikiem został aptekarz Leopold Balcerzak. Do tej jedynej szkoły uczęszczały dzieci z okolicznych miejscowości. Funkcjonowanie szkoły było trudne ze względu na brak kadry nauczycielskiej, środków finansowych a także różny poziom wiedzy uczniów i ich wiek. Początkowo klasy były łączone. W latach 1946/47 szkoła w Dębnicy Kaszubskiej była pięcioklasowa. Dopiero w miarę napływu osadników można było uruchomić klasy od I-VII. Przybyło także nauczycieli. Kolejno stanowisko kierownika szkoły pełnili: Zygmunt Łaba, Eugenia Fedorko i Włodzimierz Szulhan. Do roku 1952 trwał proces umacniania się bazy oświatowej i kadry pedagogicznej. Zmiany kadrowe nastąpiły w roku szkolnym 1956/57. Obowiązki kierownika szkoły przejął Władysław Midura. Grono pedagogiczne liczyło 7 osób, a liczba uczniów przekroczyła 216. Przez rok szkołą kierowała Julia Matyjaszewska a następnie do roku 1964 Janina Wasilewska. Lata sześćdziesiąte przynoszą dalszy wzrost liczby uczniów -620, w związku z budową Zakładu Garbarskiego. Od 1964r. funkcję kierownika szkoły sprawował Jerzy Müller. W związku z reformą systemu Edukacji Narodowej rozpoczęto tworzenie gminnych szkól zbiorczych. 2 września 1973 r. powołano Zbiorczą Szkołę Gminną. Jej dyrektorem był Leszek Masiukiewicz, następnie Urszula Masiukiewicz. Wzrosła ilość uczniów do 724. Dzieci dowożono z wielu okolicznych miejscowości. Rok szkolny 1985/86 przynosi dalsze zmiany organizacyjne. Likwidacji ulegają funkcje zbiorczych szkół gminnych i tworzą się stanowiska inspektora oświaty i wychowania. To stanowisko w naszej gminie obejmuje Maria Jackiewicz. Dyrektorem szkoły została Jadwiga Karaś. Koniec lat osiemdziesiątych to poważne zmiany demograficzne, a wraz z nimi większa liczba uczniów i nauczycieli. Następują zmiany w kierownictwie szkoły, funkcję dyrektora pełniły Barbara Kumpin następnie Pelagia Niesterowicz. Władze gminne podjęły decyzje w sprawie budowy nowej szkoły. W październiku 1993 roku oddano do użytku nowy obiekt szkolny dla uczniów klas I-III. W roku szkolnym 1994/95 dyrektorem szkoły w Dębnicy kaszubskiej zostaje Sławomir Miluski. Transformacja ustrojowa kraju wymusiła także reformy w systemie funkcjonowania oświaty. Z dniem 1 stycznia 1996 r. na podstawie decyzji Rady Gminy szkoły w naszej gminie przejął samorząd lokalny. W roku 1999 wprowadzono nową reformę oświaty, która wprowadziła podział na gimnazjum i sześć klas szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2001/2002 do 2008/2009 funkcję dyrektora pełniła Elżbieta Fryckowska. Następnie do roku szkolnego 2014/2015 dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej była Agnieszka Machalewska. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Aneta Matyjaszek.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *