Szkoła w Dębnicy Kaszubskiej

Nie ma dokładnych danych o czasie założenia szkoły w Dębnicy Kaszubskiej. Królewska izba wojenna w 1749 roku złożyła do magistratu w Słupsku wniosek o wybudowanie szkoły. Prawdopodobnie budowa została zakończona wiosną 1750 roku. W 1820 roku wybudowano nowy budynek szkolny z dwiema salami. Trzecią salę lekcyjną dobudowano w 1872 roku. W 1880 roku wybudowano nowy budynek mieszkalny dla nauczycieli, ponieważ stary dom wymagał gruntowego remontu. Zaczęła stale wzrastać liczba uczniów. W 1884 roku do szkoły uczęszczało 249 uczniów. Nastąpiła potrzeba wybudowania większej szkoły, która pomieściłaby wszystkie dzieci. 1 kwietnia 1913 roku wprowadzono się do nowego budynku z 12 salami lekcyjnymi. W 1832 roku w szkole pracowało 8 nauczycieli: dyrektor Zielow, zastępca dyrektora Walter Albrecht, nauczycielami byli: Gustav Baronowski, Otto Behling, Friedrich Damaschke, Artur Kollin, Ernest Eldor Mahnke, Max Schulz oraz nauczyciel zawodu Heinrich Wallat. Był rok 1945, gdy rozpoczynała się nauka w tej szkole, cichły wystrzały armatnich kul. Naród po zakończeniu II wojny światowej z wielkim entuzjazmem przystąpił do odbudowy swojego kraju. Do Dębnicy Kaszubskiej zaczęli przybywać osadnicy polscy. W miarę ich napływu zaistniała potrzeba utworzenia polskiej szkoły. Pierwszą szkołę na terenie gminy zorganizowano w Dębnicy Kaszubskiej, a pierwszym jej kierownikiem został aptekarz Leopold Balcerzak. Do tej jedynej szkoły uczęszczały dzieci z okolicznych miejscowości. Funkcjonowanie szkoły było trudne ze względu na brak kadry nauczycielskiej, środków finansowych a także różny poziom wiedzy uczniów i ich wiek. Początkowo klasy były łączone. W latach 1946/47 szkoła w Dębnicy Kaszubskiej była pięcioklasowa. Dopiero w miarę napływu osadników można było uruchomić klasy od I-VII. Przybyło także nauczycieli. Kolejno stanowisko kierownika szkoły pełnili: Zygmunt Łaba, Eugenia Fedorko i Włodzimierz Szulhan. Do roku 1952 trwał proces umacniania się bazy oświatowej i kadry pedagogicznej. Zmiany kadrowe nastąpiły w roku szkolnym 1956/57. Obowiązki kierownika szkoły przejął Władysław Midura. Grono pedagogiczne liczyło 7 osób, a liczba uczniów przekroczyła 216. Przez rok szkołą kierowała Julia Matyjaszewska a następnie do roku 1964 Janina Wasilewska. Lata sześćdziesiąte przynoszą dalszy wzrost liczby uczniów -620, w związku z budową Zakładu Garbarskiego. Od 1964r. funkcję kierownika szkoły sprawował Jerzy Müller. W związku z reformą systemu Edukacji Narodowej rozpoczęto tworzenie gminnych szkól zbiorczych. 2 września 1973 r. powołano Zbiorczą Szkołę Gminną. Jej dyrektorem był Leszek Masiukiewicz, następnie Urszula Masiukiewicz. Wzrosła ilość uczniów do 724. Dzieci dowożono z wielu okolicznych miejscowości. Rok szkolny 1985/86 przynosi dalsze zmiany organizacyjne. Likwidacji ulegają funkcje zbiorczych szkół gminnych i tworzą się stanowiska inspektora oświaty i wychowania. To stanowisko w naszej gminie obejmuje Maria Jackiewicz. Dyrektorem szkoły została Jadwiga Karaś. Koniec lat osiemdziesiątych to poważne zmiany demograficzne, a wraz z nimi większa liczba uczniów i nauczycieli. Następują zmiany w kierownictwie szkoły, funkcję dyrektora pełniły Barbara Kumpin następnie Pelagia Niesterowicz. Władze gminne podjęły decyzje w sprawie budowy nowej szkoły. W październiku 1993 roku oddano do użytku nowy obiekt szkolny dla uczniów klas I-III. W roku szkolnym 1994/95 dyrektorem szkoły w Dębnicy kaszubskiej zostaje Sławomir Miluski. Transformacja ustrojowa kraju wymusiła także reformy w systemie funkcjonowania oświaty. Z dniem 1 stycznia 1996 r. na podstawie decyzji Rady Gminy szkoły w naszej gminie przejął samorząd lokalny. W roku 1999 wprowadzono nową reformę oświaty, która wprowadziła podział na gimnazjum i sześć klas szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2001/2002 do 2008/2009 funkcję dyrektora pełniła Elżbieta Fryckowska. Następnie do roku szkolnego 2014/2015 dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej była Agnieszka Machalewska. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Aneta Matyjaszek.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *