Trakt wierszyński

Mapa
Wyprawę w poszukiwaniu zaznaczonych miejsc na niemieckiej mapie zaczęłam od drogi prowadzącej do Podwilczyna, a następnie po przejechaniu około 4 km skręciłam w lewo w leśną, utwardzoną i szeroką drogę, prowadzącą do Wierszyna. Na początku taktu wierszyńskiego przy parkingu natrafiamy na okazały Pomnik Przyrody. Kilkaset metrów dalej po prawe stronie drogi znajduje się pojedynczy średniej wielkości głaz. Po około 3 kilometrach skręcając w lewo w pierwszą drogę wyłożoną płytami jumbo natrafimy na spory pojedynczy głaz.
. .

Przejdź do artykułu

Osady leśne

Osady leśne2 kopia
Zaznaczone na mapie osady leśne nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Szukanie pozostałości rozpoczęłam od Charlottenhof, polska nazwa tej miejscowości to Elżbietowo. Zamieszkana była do początku lat 70 ubiegłego wieku. Po zabudowie pozostała jedynie okazała piwnica z kamienia, fragmenty kamiennych fundamentów, czerwone cegły i porozbijana dachówka. Poniżej w lesie znajduje się urokliwe jeziorko, które było ulubionym miejscem pikników i biwaków okolicznych mieszkańców.
. .

Przejdź do artykułu

Kserokopie zdjęć

Dębnica
Przedstawiony zbiór kserokopii zdjęć ukazuje Dębnicę Kaszubską z I połowie XX wieku. Na kopiach widnieje opis miejsca i data wykonania zdjęcia, napisany prawdopodobnie przez dawnego mieszkańca naszej miejscowości.
Źródło: Archiwum GOK w Dębnicy Kaszubskiej

Przejdź do artykułu

Leśniczówka nad Słupią

Leśniczówka-mapa 1935 r.000001
W lesie około 2 km od Dębnicy Kaszubskiej (nad rzeką Słupią) znajdują się pozostałości po przedwojennej leśniczówce. Po wojnie mieszkała w niej siedmioosobowa rodzina,która przeprowadziła się do centrum Dębnicy Kaszubskiej na początku 70-tych lat ubiegłego wieku, z powodu braku elektryczności.
. .

Przejdź do artykułu