Most na Skotawie

most kopia
Przed wojną na rzece Skotawie, kilometr od Dębnicy Kaszubskiej znajdował się most. Na zamieszczonej mapie z 1935 roku jdokładnie pokazane jest usytuowanie mostu. Most łączył małą osadę rolną Philippinenhof (obecnie Dudzicze) z linią kolejową. Po moście zostały tylko spróchniałe pale niewystające z wody. Nieuczęszczany odcinek drogi przy rzece mocno zarósł.

Przejdź do artykułu

Młyn na Skotawie

Typ 002000001s
Przed II wojną światową w Dębnicy Kaszubskiej na rzece Skotawie w okolicy pętli autobusowej funkcjonował młyn wodny. Jak podają źródła niemieckie właścicielem młyna był Friedrich Hoepfner. Po wojnie z młyna pozostały tylko fundamenty z kamienia, fragmenty budynku z czerwonej cegły i częściowo wyschnięty kanał wodny.

Źródło: Archiwum GOK w Dębnicy Kaszubskiej

Przejdź do artykułu