Leśniczówka nad Słupią

W lesie około 2 km od Dębnicy Kaszubskiej (nad rzeką Słupią) znajdują się pozostałości po przedwojennej leśniczówce. Po wojnie mieszkała w niej siedmioosobowa rodzina,która przeprowadziła się do centrum Dębnicy Kaszubskiej na początku 70-tych lat ubiegłego wieku, z powodu braku elektryczności. … Continue reading „Leśniczówka nad Słupią”

Most na Skotawie

Przed wojną na rzece Skotawie, kilometr od Dębnicy Kaszubskiej znajdował się most. Na zamieszczonej mapie z 1935 roku jdokładnie pokazane jest usytuowanie mostu. Most łączył małą osadę rolną Philippinenhof (obecnie Dudzicze) z linią kolejową. Po moście zostały tylko spróchniałe pale niewystające z wody. Nieuczęszczany odcinek … Continue reading „Most na Skotawie”