Pomniki przyrody

Zgodne z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Ochrona pomników polega na pozostawieniu ich w stanie nienaruszonym. W gminie Dębnica Kaszubska zarejestrowano 54 pomniki przyrody.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *