Przeniesienie tablicy

obraz-068000001_1
Pożegnanie z budynkiem SP przy ul. Zjednoczenia odbyło się13 października 2016, Tego dnia, w południe, przy budynku SP spotkali się uczniowie, nauczyciele, emeryci oraz rodzice, by pożegnać się z budynkiem szkoły, który przez 70 lat służył mieszkańcom całej gminy.
. .

Przejdź do artykułu

ZBoWiD

Odznaka_Za_Zasługi_dla_ZBOWID000002
(ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949 r. Pierwszą organizacją kombatancką w kraju był Związek Osadników Wojskowych (ZOW). W 1948 roku w gminie Dębnica Kaszubska zorganizowano Związek Osadników Wojskowych liczący wówczas 50 członków. Pierwszym prezesem ZOW został Hipolit Szerlowski. W latach sześćdziesiątych w miejsce ZOW powołano gromadzkie koło Związku Walki o Wolność i Demokrację. W 1967 roku liczyło ono 75 członków.
. .

Przejdź do artykułu

70 lat OSP w Dębnicy Kaszubskiej

Obraz 081000006
Dnia 1 maja 2016 roku w Kościele Parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji 70-lecia OSP w Dębnicy Kaszubskiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. dziekan Piotr Czaja wraz z proboszczem Janem Gilmeisterem i ks, Zygfrydem Strokoszem.
. .

Przejdź do artykułu