Lata 1945-1960

Pierwszymi polskimi osadnikami po wyzwoleniu w marcu 1945 roku byli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Skierowani przez władze wojskowe i administracyjne do organizowania zasiedlenia przez ludność polską przebywającą na tym terenie na robotach przymusowych. Początkowo proces zasiedlenia na terenie gminy przebiegał powoli. Nasilenie akcji przesiedleńczej ludności niemieckiej przypadło na lata 1946-1948. Jeszcze w 1946 roku na terenie gminy mieszkało 4007 Niemców. Na opuszczone gospodarstwa przybywali osadnicy z terenów Polski centralnej, repatrianci ze Związku Radzieckiego i powracający z robót przymusowych. W 1947 roku w wyniku Akcji „Wisła” przesiedlono na te tereny ludność ukraińską, Łemków i Bojków. Stworzyło to skomplikowaną (szczególnie w pierwszych latach powojennych) mozaikę ludności o różnych zwyczajach, zróżnicowanej tradycji kulturowej. Urząd gminy w Dębnicy Kaszubskiej został powołany 22 maja 1945 roku, a funkcje wójta objął Stanisław Nowakowski. Ze względu na zły stan zdrowia już 6 czerwca tego samego roku tę funkcję przekazano Ignacemu Szychowskiemu. Kolejnymi wójtami w naszej gminie byli: Edward Żukowski, Stanisław Włodarski i Jan Pytel. W 1950 roku zostały powołane jednolite organy władzy państwowej. Zlikwidowano funkcje wójtów, starostów i wojewodów. Ich zadania przejęły prezydia rad narodowych. Funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej kolejno pełnili: Stanisław Auguścik, Edward Kus i Stefan Bogdanowicz. We wsi funkcjonowała szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka, parafia, ośrodek zdrowia, lecznica dla zwierząt, straż ogniowa, kino i apteka. W wyniku zniszczeń wojennych istniejące we wsi zakłady przemysłowe zostały zdewastowane. Zwłaszcza zabudowania dawnej papierni zniszczone były w 90%. Większość zakładów wymagała poważnego remontu. W 1947 roku istniały na terenie gminy: elektrownia, tartak, młyn, dwie piekarnie, trzy gorzelnie, fabryka beczek. W 1946 roku z inicjatywy działaczy Związku Samopomocy Chłopskiej zorganizowano Spółdzielnię Spożywców „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia prowadziła wszystkie sprawy związane z zaopatrzeniem rolników w niezbędne towary do produkcji rolnej, prowadziła skup produktów rolnych oraz handel detaliczny. Po roku spółdzielnia prowadziła: 3 sklepy spożywcze, 1 przemysłowy i gospodę. W 1947 utworzono Gminny Ośrodek Maszynowy przekształcony w 1958 roku w Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa. W 1948 roku powstał Ośrodek Transportu Leśnego który zajmował się wywozem drewna na składnie i tartaki.
Źródło:Zarys Dziejów Dębnicy Kaszubskiej

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *