70 lat szkoły w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 18.03.2016 roku nasza szkoła uroczyście obchodziła swoje 70-lecie oraz 19-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość przygotowana przez nauczycieli i uczniów, W sali gimnastycznej zgromadzili się przedstawiciele władz gminy, kuratorium, radni, dyrektorzy … Continue reading „70 lat szkoły w Dębnicy Kaszubskiej”

70-lecie parafii w Dębnicy Kaszubskiej

Dnia 14 lutego 2016 roku w Kościele Parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji 70-lecia parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W jubileuszowej mszy udział wzięli byli wikariusze parafii oraz księża dekanatu łupawskiego z ks. dziekanem … Continue reading „70-lecie parafii w Dębnicy Kaszubskiej”

Związek Harcerstwa Polskiego

ZHP to największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się … Continue reading „Związek Harcerstwa Polskiego”