70 lat szkoły w Dębnicy Kaszubskiej

70 lat szkoły
W dniu 18.03.2016 roku nasza szkoła uroczyście obchodziła swoje 70-lecie oraz 19-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość przygotowana przez nauczycieli i uczniów, W sali gimnastycznej zgromadzili się przedstawiciele władz gminy, kuratorium, radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, rodzice i uczniowie.

Przejdź do artykułu

70-lecie parafii w Dębnicy Kaszubskiej

70-lecie
Dnia 14 lutego 2016 roku w Kościele Parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji 70-lecia parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W jubileuszowej mszy udział wzięli byli wikariusze parafii oraz księża dekanatu łupawskiego z ks. dziekanem Piotrem Czają. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Zbigniew Gołdon z Pelplina wraz z proboszczem Janem Gilmeisterem. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Gołdon. Uroczystość uświetniła solowym śpiewem Patrycja Baczyńska ze Słupska oraz leśni hejnaliści bracia Godlewscy.

Przejdź do artykułu

Związek Harcerstwa Polskiego

Harcerze (8)000001
ZHP to największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się z kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.
. .

Przejdź do artykułu

Lata 1945-1960

Wojsko000001
Pierwszymi polskimi osadnikami po wyzwoleniu w marcu 1945 roku byli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Skierowani przez władze wojskowe i administracyjne do organizowania zasiedlenia przez ludność polską przebywającą na tym terenie na robotach przymusowych. Początkowo proces zasiedlenia na terenie gminy przebiegał powoli.
. .

Przejdź do artykułu