Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnicy Kazubskiej

W 1946 powstała straż ogniowa w Dębnicy Kaszubskiej, której przewodzili Jan Kill (prezes) i Jan Żabka (naczelnik). Z kroniki OSP Dębnica Kaszubska, którą prowadzi Edward Izdebski, wynika, że jednostka powstała w 1946 r. i liczyła ok. 14 strażaków, a prezesem został już wspomniany Jan Kill. Posiadała ręczną pompę gaśniczą. W 1947r. naczelnikiem został Zdzisław Bartodziejski, który w 1948 r. odnalazł w Krzyni motopompę typu DKW 800 . W 1949 r. prezesem zostaje Hipolit Szerlowski, a jednostka liczy już 28 członków i w 1956 r. otrzymuje samochód bojowy citroen. W 1958 r. prezesem zostaje Ludwik Podlubny, a Komenda Powiatowa zmienia samochód bojowy na „doga” z przyczepką na sprzęt, następnie zmienia na bet forda, a od 1963 r. star 21. W 1964 r. druh Podlubny zostaje honorowym strażakiem, zaś prezesem Edward Izdebski. Jednostka bierze udział w powiatowych zawodach sprawnościowo-pożarniczych zajmując pierwsze miejsce i kwalifikuje się do zawodów centralnych w Polsce. W zawodach w Warszawie biorą udział Zdzisław Bartodziejski, Jan Dziemiński, Jan Paluch, Kazimierz Łukomski, Henryk Turowski, Bogdan Wyrwaszewski, Marian Nogaj, Zbigniew Jóźwiak, Jerzy Wiśniewski, Zdzisław Banaszewski i zajmują 9 miejsce na 27 drużyn startujących. W 1972 r. OSP otrzymuje sztandar. W 1977 r. podjęto uchwałę o budowie nowej remizy przy ulicy Leśnej, poprzednia mieściła się przy ulicy Kościelnej. Ks. Kpt. Antoni Kania w kronice parafialnej podaje, że często strażacy organizowali zabawy, z których dochód przeznaczali na pomoc parafii. W 1981 roku otwarto nową remizę oraz ufundowano zarządowi gminnemu OSP sztandar. Dnia 26.06.1984 roku zmarł dh Z. Bartodziejski, którego imieniem nazwano dębnicką remizę odsłaniając pamiątkową tablicę. Jego miejsce zajął Jan Dziemiński. W 1986 roku udekorowano sztandar OSP złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a 4 maja 1993 roku przed remizą ustawiono pomnik św. Floriana – patrona strażaków, który wykonał Andrzej Gan, a poświęcił go ks. Kan. Zygfryd Strokosz. W 1985 roku OSP zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarowego. W 1996 roku OSP otrzymuje nowy sztandar, strażacy wielokrotnie organizują liczne zabawy, dyskoteki, wycieczki turystyczne, z których dochód przeznaczali na potrzeby jednostki. Przez kilka lat w salach remizy mieściło się dębnickie przedszkole. Od 1 stycznia 2009 roku strażacy otrzymują ekwiwalent z urzędu gminy w kwocie 10 zł za godzinę niesionej pomocy. Funkcję prezesa OSP po Edwardzie Izdebskim pełnili kolejno: Robert Dziemiński, Jan Krycki, Rajmund Dargas, Grzegorz Grabowski, E. Izdebski, Daniel Worona, a funkcję naczelnika pełnili: Andrzej Terkiewicz, Andrzej Jach, Tomasz Grzybek i Artur Pudelski.
Źródło: Stanisław Jank

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *