ZBoWiD

Odznaka_Za_Zasługi_dla_ZBOWID000002
(ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949 r. Pierwszą organizacją kombatancką w kraju był Związek Osadników Wojskowych (ZOW). W 1948 roku w gminie Dębnica Kaszubska zorganizowano Związek Osadników Wojskowych liczący wówczas 50 członków. Pierwszym prezesem ZOW został Hipolit Szerlowski. W latach sześćdziesiątych w miejsce ZOW powołano gromadzkie koło Związku Walki o Wolność i Demokrację. W 1967 roku liczyło ono 75 członków. W 1972 roku prezesem Koła został wybrany Henryk Głowacki. W tym czasie następuje dynamiczny wzrost liczby członków. W 1975 roku w trzech kołach działało 150 członków. W grudniu 1984 roku organizacja zbowidowska liczyła 146 członków, a funkcję prezesa pełnił Henryk Łebek.

019000001
Medale Antoniego Szydłowskiego
Medale Antoniego Szydłowskiego (1)
Medale Antoniego Szydłowskiego (2)

About The Author

Dodaj komentarz