Związek Harcerstwa Polskiego

ZHP to największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się z kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku. Harcerstwo w gminie Dębnicy Kaszubskiej istniało od 1945 roku. W latach powojennych harcerstwo było typową organizacją skautowską zrzeszającą uczniów klas starszych. Harcerze brali liczny udział w alertach, obozach, biwakach i wycieczkach. W grudniu 1984 roku ZHP w skupiał w gminie 453 harcerzy. Drużyny harcerskie w gminie działały do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *